وبلاگ در برگیرنده معرفی گل و گیاهان زینتی ست
 
 

گل استکانی

نام انگلیسی : Bellflower

نام علمی گونه : Campanula

از خانواده : Campanulaceae

 

گل استکانی - Blue campanulaگل استکانی - White campanulaگل استکانی - Blue campanulaگل استکانی - Pink campanulaگل استکانی - Blue campanulaگل استکانی - Blue campanula

 

گل استکانی گیاهی ست چند ساله از خانواده گل استکانی ؛ در اکثر گونه ها قبل از رشد ساقه و گلدهی بصورت رزت هستند. برگ های گل استکانی دندانه دار با دمبرگ های طویل بوده که به صورت رزت در سطح خاک قرار می گیرد، ولی در سال بعد رشد کرده و انشعابات زیادی پیدا می‌کند. ارتفاع گیاه از 50 تا 90 سانتی متر متغییر بوده و برگ های قاعده ای، مستطیلی و دمبرگ دار و برگ های ساقه، سر‌نیزه ای و دندانه دار فاقد دمبرگ است. این گیاه دارای ارقام متعددی است که برخی از آنها کم پر و برخی پرپر با گل هایی به رنگ های سفید، صورتی، آبی روشن یا بنفش تیره است. گلدهی آن از اوایل تیر تا اواخر مرداد ماه بوده و مهمترین رقم تجاری Campanula isophylla است.

شرایط نگهداری از گیاه:

اگر چه به مکان های سایه‌ جزئی متحمل است ولی اکثر ارقام در آفتاب کامل رشد خوبی دارند. در نواحی خیلی گرم، محل های سایه گیر را در وسط روز می پسندند. خاک های نفوذ‌پذیر با حاصل خیزی متوسط برای رشد آن مناسب است.

رشد زایشی در این گونه در دوره نوری بالاتر از 14 ساعت اتفاق می افتد. طول روز بحرانی با افزایش دما کاهش می یابد (14 ساعت در دمای 15 تا 21 درجه سانتی گراد). دوره نوری بلند حتی بعد از رویت جوانه نیز باید ادامه یابد چرا که شاخه ها در روز‌های کوتاه دوباره به حالت رویشی برمی گردند.

کشت و افزایش:

در فصل بهار بذر را در خزانه هوای آزاد روی خطوط می کارند. لازم است پس از بذرپاشی روی بذرها را با مقدار کمی خاک برگ و ماسه پوشاند. پس از گذشت 5/1 تا 2 ماه، گیاهان حاصله را در خزانه دیگری نشاء کرده و در پاییز یا اسفند و فروردین ماه، در زمین اصلی با فواصل 40 – 30 سانتی متر از همدیگر می کارند. برای گلدهی استکانی در تابستان سال دوم، لازم است که نشاء را قبل از زمستان در محل اصلی کاشت، در غیر این‌ صورت گل های آن در سال سوم ظاهر خواهند شد. در برخی ارقام می توان از طریق تقسیم بوته در بهار یا پاییز و یا قلمه‌ ریشه های جدید نیز تکثیر نمود.

آبیاری و تغذیه:

آبیاری در حین دوره های خشک سال انجام شود. کوددهی سبک برای انواع گل‌ درشت در هر سال مفید خواهد بود.

آفات و بیماری ها:

راب از آفات آن است و پوسیدگی طوق و ریشه می توانند مشکل ساز باشند.

مراقبت های معمول:

ارقام پابلند نیاز به قیم دارند و با حذف گل های پژمرده از ریزش بذر (Self–seeding) جلوگیری می‌شود.

 
 
 |    نوشته شده توسط : جواد حمیدی